Marketing strategie

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de zeilen” 

H.A. Jackson

Neem contact opOver ons

VAN STRATEGIE TOT UITVOERING

De juiste strategie begint met het beter leren kennen van je bedrijf. Wat is je ambitie, wie is de doelgroep, wat maakt jullie uniek. Maar ook een kritische blik naar binnen want hoe is het sales proces georganiseerd. Is klantgerichtheid alleen iets van marketing of loopt dit als een rode draad door je bedrijf? 

 

 

 

hoe werken wij

Er zijn een aantal fases te doorlopen om uiteindelijk tot de werkelijke uitvoering te komen. De start is het formuleren van de business case, wat is je doelstelling, waar wil je over vijf jaar zijn met het bedrijf.  Daarna volgt een interne en externe analyse van de organisatie en de markt. Dit is de basis voor het bepalen van de marketing en sales strategie. De strategie wordt uitgewerkt tot een plan van aanpak. 

 

 

T

FASE I

BUSINESS CASE & ANALYSE

FASE II

STRATEGIE BEPALING

l

FASE III

PLAN VAN AANPAK

R

FASE IV

UITVOERING

Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend waarin wij vast een eerste inspirerende analyse met ons meenemen van je huidige online marketing activiteiten.